top of page
Zoeken

Holl & Gort Accountants en Belastingadviseurs: onze nieuwste sponsor

We blijven groeien! Met Holl & Gort Accountants en Belastingadviseurs als nieuwe partner kunnen we nog meer aandacht vragen voor het onderwerp diversiteit op de werkvloer. Wij kijken uit naar een waardevolle samenwerking.


Meedenken met de klant en zijn of haar onderneming: dat is de visie van Holl & Gort. Als zakelijke en financiële dienstverlener wil ze een leven lang ondersteuning en advies aan de onderneming en haar DGA-onderneming bieden. Het doel? Samen helder ondernemen.


Diversiteit en inclusie

René Scholten is partner-aandeelhouder van Holl & Gort Accountant en Belastingadviseurs. Hij helpt klanten bij het maken van de volgende stap, bij hun dromen en groeiambities. “Nu was het tijd om zelf een stap te zetten. Door de samenwerking met Future of Twente aan te gaan! Wij dragen het initiatief een warm hart toe. Het is goed dat we onszelf bewust zijn van het belang van diversiteit en inclusie. Door deze samenwerking onderstrepen we dat gedachtegoed. Met een mooi initiatief zoals Future of Twente laten we bovendien zien wat we als regio te bieden hebben. Zo kan Twente blijven bloeien en groeien, ook voor toekomstige generaties.”


Een gezonde mix

“Een mix tussen mannen en vrouwen, en verschillende etnische culturen werkt sfeerverhogend en leidt tot betere resultaten binnen een bedrijf. Diversiteit komt een organisatie echt ten goede”, vertelt Yagmur Cetin, assistent accountant bij Holl & Gort. “Het zorgt voor een bredere blik en geeft nieuwe inzichten. Maar die verdeling is nog niet gelijk aldus René. Gelukkig zien we verbetering in onze branche. Twintig jaar geleden was het grootste deel van de instroom man. Inmiddels is dat volledig rechtgetrokken.” De man-vrouwverdeling is bij Holl & Gort nu ongeveer 50/50. “Daar zijn we heel blij mee en vinden het belangrijk om een goede mix in stand te houden.”


Twente aantrekkelijk houden

“Samen met Future of Twente willen we gaan voor een aantrekkelijke regio voor jonge generaties”, vertelt René. “Ik hoop dat het initiatief werkt als een olievlek en zo onze regio inspireert om in te zetten op talentbehoud, diversiteit en inclusie. Als we dat samen weten te bereiken, zetten we hele mooie stappen!”
Comments


bottom of page